Supplerer fjernvarmenDen nye varmepumpe er installeret for at give bedre varmefordeling, mindre energiregning og bedre indeklima i den midlertidige pavillon i børnehaven Koglehuset i Holstebro.Kulderekorder og flere måneder med minusgrader var en god test for det nye varmepumpeanlæg. Elinstallatør Niels Bredkær-Sørensen fra Lindved El, havde rådgivet familien om valg af varmepumpe. En rådgivning, hvor han havde taget udgangspunkt i familiens behov og ønsker om energiforbrug og indeklima i huset – og på den baggrund valgt DanmarksPumpen. Varmepumpen blev installeret i det sene efterår 2010. »Varmen bliver fordelt ud i hele huset på den her måde – og der er derfor en behagelig temperatur selv i de hårde frostperioder i hele huset. Også i udestuen var der i vinter en behagelig temperatur. Det sikrede varmepumpen,« siger Niels Bredkær-Sørensen. Han fortæller, at på trods af en højere temperatur end normalt i familiens hus under den lange kolde vinter, har der ikke været en øget varmeudgift. Eludgiften er steget – men den stigning er mere end opvejet af det reducerede forbrug af fjernvarme. »Og så er det tilmed en renere energi,« som ejeren siger.


Bedre indeklima
Med varmepumpen er der – udover en besparelse i kroner – også kommet et bedre indeklima i huset. Varmepumpen sørger for at cirkulere luften i hele huset, og det betyder ifølge familien et mere behageligt indeklima i huset. Familien har boet i huset i et år – og haft varmepumpen i et halvt. Derfor er der endnu ikke helt præcise beregninger på, hvornår udgiften til varmepumpen er tilbagebetalt. Men, at det er en god forretningen, er hverken Niels Bredkær-Sørensen eller familien i tvivl om. »Da familien ringede for at forhøre sig om mulighederne, og efter jeg havde besøgt dem, var jeg ikke i tvivl om, at den helt rigtige løsning her, var DanmarksPumpen. Det var vigtigt at få cirkuleret varmen rundt i hele huset – og derfor valgte jeg også den kraftigste løsning fra DanmarksPumpen,« siger Niels Bredkær-Sørensen.


Slukker automatisk
Hvis varmepumpen skal fungere til glæde for pavillonens brugere og kommunens økonomi, skal den indstilles, så ingen er ansvarlige for at tænde og slukke for den. Derfor har Holstebro Kommune godkendt, at entreprenøren valgte at opsætte DanmarksPumpen, og kommunens energirådgiver Per Kristensen forklarer hvorfor: »Mine kriterier til varmepumpen er, at den findes på positivlisten, passer til det danske klima samt kan indstilles på dag- og nattemperatur. Begge dele opfylder DanmarksPumpen.« Per Kristensen har indstillet varmepumpen, så den passer til børnehavens døgnrytme og den arbejder kun, når der er behov for det. Det minimerer elforbruget betydeligt.