Lav din even strømSolceller giver dig elektricitet. Snarest og senest i 2012 kan Kinnan også levere
solcelleanlæg til danske hjem og virksomheder.Udviklingen har været nogle år undervejs, men efterhånden er prisen kommet ned på et niveau, hvor det er en rentabel forretning at investere i sin egen strømforsyning. Man regner med, at anlægget er tilbagebetalt i løbet af ti år, men har en levetid på op til 35 år. Dermed er der udsigt til gratis strøm i mere end 20 år.

Sådan virker det
Solcellerne er paneler af forskellige størrelser – fra 1x1 cm op til 200x300 cm, som bruges til at omdanne solens stråler til elektrisk energi. Solcelleanlæg kan – til private – leveres i størrelser op til 6 kW med tilslutning til nettet.

Overskydende strøm sendes ud på nettet
Solcellerne monteres oftest på husets tag, hvor de om dagen – i sollys – producerer jævnstrøm. I Danmark bruger vi 220V vekselstrøm, og derfor tilsluttes solcellerne en inverter, der konverterer jævnstrømmen om til 220V vekselstrøm. Strømmen kan bruges direkte på stedet, og overskydende strøm sendes “ud på nettet”, hvor det bruges af andre, men godskrives leverandøren. Det betyder, at en husstand, der sender overskydende strøm ud på nettet, kan bruge et tilsvarende antal kWh uden beregning. Det er den såkaldte “Nettomåleordning” som Energitjenesten i marts 2010 vedtog.


Fritagelse for afgift
Vedvarende energi – herunder solceller – kan give fritagelse for elafgift under visse betingelser. Men som udgangspunkt skal man ikke betale afgift af den el, man selv producerer, bruger eller leverer ud på nettet.

Registrering hos Energinet.dk
Det er en betingelse for at slippe for afgift, at anlægget er registreret i stamdataregisteret hos Energinet.dk.

Ikrafttræden
Bestemmelserne om afgiftsfrihed for små private VE-anlæg træder i kraft den 1. juli 2010.