Den nye varmepumpe er installeret for at give bedre varmefordeling, mindre energiregning og bedre indeklima i den midlertidige pavillon i børnehaven Koglehuset i Holstebro.Aktivitetsniveauet er højt denne morgen i Koglehuset. De store børn er på vej til en fødselsdag og er samtidig nysgerrige for at vide, hvorfor den hvide kasse på væggen er så interessant at fotografere. Børnene ved godt, at der kommer varme fra den, og institutionsleder Bjarne Frandsen fra Koglehuset fortæller, at i den nærmeste fremtid vil man forklare børnene, hvordan den hvide kasse på væggen omdanner luft til varme.

Ingen kolde områder
I Koglehuset er varmepumpens primære funktion at erstatte elvarmen i pavillonens opholdsrum og sørge for et bedre indeklima. »Varmen bliver nu cirkuleret ud i bygningen. elradiatorer varmer primært, hvor de er placeret, og rumtemperaturen i børnehaven blev ikke sænket om natten. Nu bruger vi mindre af den dyre elvarme, og vi får i tilgift et bedre indeklima,« fortæller Bjarne Frandsen, der er glad for det bedre indeklima, som er kommet i Koglehuset. Luften, der sendes ud i pavillonen, får støvet til at hvirvle op, og det fanges af varmepumpens filter, som bliver renset hver anden uge. En opgave, der tager mindre end fem minutter. Varmepumpen er forholdsvis ny, men en kombinationen af, at varmen cirkuleres og støvet sætter sig i filteret, giver et bedre og sundere indeklima for både børn og voksne.


Slukker automatisk
Hvis varmepumpen skal fungere til glæde for pavillonens brugere og kommunens økonomi, skal den indstilles, så ingen er ansvarlige for at tænde og slukke for den. Derfor har Holstebro Kommune godkendt, at entreprenøren valgte at opsætte DanmarksPumpen, og kommunens energirådgiver Per Kristensen forklarer hvorfor: »Mine kriterier til varmepumpen er, at den findes på positivlisten, passer til det danske klima samt kan indstilles på dag- og nattemperatur. Begge dele opfylder DanmarksPumpen.« Per Kristensen har indstillet varmepumpen, så den passer til børnehavens døgnrytme og den arbejder kun, når der er behov for det. Det minimerer elforbruget betydeligt.