Til solcelleejere

Er du én af Danmarks 80.000 tilfredse SOLCELLE-EJERE?Inden reglerne for solcelleanlæg blev justeret ved årsskiftet 2013, nåede 80.000 at få etableret et anlæg efter nettomåleordningen. Kinnan leverede mange af de anlæg, og leverer fortsat mange efter de nugældende regler. Anlæggene fungerer fantastisk og flere har derfor en overproduktion af kWh, som kun afregnes med 60 øre på nettet.


Spørg specialisterne hos Kinnan om kombinationen af solceller og DanmarksPumpen med 7 års garanti, og spørg bare Kinnanforhandleren
om et kombitilbud, der løser dit behov for lys og varme. Nu og i fremtiden!