KINNAN Klima Kontrol

- optimal til smart styring af Danmarkspumpen


 • Opvarmning 8°, 10° samt trinløst 16°-24°, samt slukke varmepumpen.

 • Advarsels SMS ved fast temperatur under +5° samt over +45°.

 • Advarsels SMS ved selvvalgt. Lav (1°-30°) samt Høj [1°-45°) temperatur.

 • Strømvagt. Der sendes en alarm SMS ved netudfald samt ved etablering igen.

 • Status SMS for hvert 2° fald i temperaturen, når der er under 10°.

 • Temperatursensor indbygget, så du ved hvad temperaturen er i dit hus eller rum.

 • Alle kommandoer kvitteres med en status SMS.

 • Indkodning af 4 alarmnumre.

 • Indkodning af selvvalgt password (kodeord).

 • Fjernstyringen består af et telefonmodem, antenne og kabler.

 • Et SIM-kort er det eneste, der kræves for, at fjernstyringen virker.

 • Fjernstyringen viser, hvor god dækningen er i GSM nettet.

 • Send en SMS til din varmepumpe, så kan du
  ændre indstillingerne fra din smartphone:
  Du kan du hurtigt og enkelt styre din varme­pumpe
  i dit sommerhus.