KINNAN Klima Kontrol

Optimal til smart styring af DanmarksPumpen. Hvis du sender en SMS til din varmepumpe, kan du hurtigt og enkelt styre alle indstillinger og aflæse status. F.eks. Opvarmning til 8 °C, 10 °C samt trinløst 16-24 °C, samt slukke varme- pumpen. Advarsels SMS ved fast temperatur under +5 °C samt over +45 °C.

Strømvagt. Der sendes en alarm SMS ved netudfald samt ved etablering igen. Status SMS for hvert 2 °C fald i temperaturen, når der er under 10 °C. Temperatursensor er indbygget, så du ved, hvad temperaturen er i dit hus eller rum.