Installation

Det kræver sin mand at installere en DanmarksPumpe

Hos Kinnan vil vi være Danmarks bedste til at levere og installere varmepumper. Til gavn for økonomien hos den enkelte familie og til gavn for miljøet - både lokalt og globalt. Det er lykkedes hidtil, og vi agter at fortsætte udviklingen!

Det kræver specialuddannelse at installere - og servicere - en varmepumpe fordi der hele tiden sker noget nyt på området. Derfor har Kinnan gennem årene brugt store ressourcer på at udvælge, uddanne og ikke mindst efteruddanne et landsdækkende korps af autoriserede kølemontører, som alle lever op til Kinnans krav om perfekt arbejde og højt serviceniveau.

Netop fordi DanmarksPumperne installeres og seviceres at specialuddannede folk, der ved hvad de arbejder med, tør Kinnan gi’ 10 års kompressorgaranti og betale samtlige materialeomkostninger, hvis noget går i stykker inden for de første 5 år. Garantien er includeret i prisen på DanmarksPumpen. Ikke noget med “tillægsforsikring” eller andre ekstraudgifter, som man kender fra radio/tv- og hvidevarebranchen.