Effekt og funktion

Her får du Kinnan’s vurdering af DanmarksPumperne
- målt på EFFEKT OG FUNKTION - på afgørende punkter.

Vi ved, det kan være lidt af en jungle at vælge den mest optimale DanmarksPumpe, når der skal tages hensyn til behov og økonomi.

Derfor har vi “målt og vejet” samtlige modeller og givet dem karakterer i form af stjerner - fra én til fem i hver kategori.
Så bliver det lidt nemmere at overskue, hvad der er det rigtige valg i den konkrete situation, og hvilke egenskaber og kvalitetet du vægter højest.


YDELSES-FAKTOR
Fra 1-5 STJERNER

Under kategorier

Effekt ved alm. vinter.
Gennemsnitlig maksimaleffekt i kW en typisk dansk vinter med temperaturer fra + 2º C til - 7º C.
Jo flere stjerner - jo større effekt. * = 3,60-3,79 **=3,80-3,99 ***=4,00-4,19 ****=4,20-4,39 *****= 4,40-

SCOP-værdi
“Seasonal Coefficient Of Performance” beskriver den gennemsnitlige årseffektivitet for et anlæg placeret i det danske klima. Jo flere stjerner - jo bedre økonomi. * = 3,40-3,79 **=3,80-4,19 ***=4,20-4,59 ****=4,60-4,99 *****= 5,00-

Laveste udetemperatur
Det danske klima byder en sjælden gang på megen kulde, og her er der stor forskel på DanmarksPumpernes ydeevne.
Jo flere stjerner - jo stærkere anlæg. * = til - 10º C **= til - 15º C ***= til - 20º C ****= til - 25º C *****= til - 30º C
LYD-FAKTOR
Fra 1-5 STJERNER

Under kategorier

Lydniveau fra indedelen
Præstationerne er vurderet udfra dB(A) værdierne.
Jo flere stjerner - jo mere lydsvagt. * = over 25 **= 24-25 ***= 22-23 ****= 20-21 *****= 19 ell mindre

Lydniveau fra udedelen
Præstationerne er vurderet udfra dB(A) værdierne. Jo flere stjerner - jo mere lydsvagt. * = over 50 **= 49-50 ***= 47-48 ****= 45-46 *****= 44 ell mindre

Luftflow i m3 pr. minut
Angiver hvor effektivt indedelen fordeler luften i rummene.
Jo flere stjerner - jo bedre luftfordeling. * = 1,00-1,99 **=2,00-2,99 ***=3,00-3,99 ****=4,00-4,99 *****= 5,00- eller mere
KLIMA-FAKTOR
Fra 1-5 STJERNER

Under kategorier

Beskyttelse af udedelen
Vurdering af beskyttelsen mod rust og belægninger på skjold, bundbakke og køleribber.
*= ingen beskyttelse **= nogen beskyttelse ***= rimelig beskyttelse ****= god beskyttelse *****= perfekt beskyttelse

Beskyttelse af elektronik
Vurdering af beskyttelsen af de elektroniske komponenter i udedelen, for hvis de ruster eller der trænger fugt ind, stopper anlægget.
*= ingen beskyttelse **= nogen beskyttelse ***= rimelig beskyttelse ****= god beskyttelse *****= perfekt beskyttelse

Afrimning af vand
Vurdering af anlæggets evne til at kompensere for temperaturfald ved den automatiske og regelmæssige afrimning i form af kabelvarme, tids- eller behovsstyret afrimning eller afrimning med fortsat opvarmning.
*= ingen kompensation **= nogen kompensation ***= rimelig kompensation ****= god kompensation *****= perfekt kompensation
FUNKTIONS-FAKTOR
Fra 1-5 STJERNER

Under kategorier

Udedelens størrelse
Jo flere stjerner - jo mindre.

Indedelens størrelse
Jo flere stjerner - jo mindre.

Design integration
Jo flere stjerner jo mere elegant design. 5***** betyder indedelen kan indbygges