Beregn besparelse

Indtast data til beregning af besparelse ved varmepumpeHusstandens totale elforbrug* [KWh]            Elpris [kr]  Antal personer i husstanden*  Brænde løvtræ [m3]  Brænde fyrtræ [m3]  


 

Besparelse