Beregn besparelse

Indtast data til beregning af besparelse ved varmepumpe



Husstandens totale elforbrug* [KWh]            



Elpris [kr]  



Antal personer i husstanden*  



Brænde løvtræ [m3]  



Brænde fyrtræ [m3]  


 

Besparelse