Autoriseret installatør

Miljøministeriet har skærpet kravene til installatørerne, som skal have en køleuddannelse (klasse 2 autorisation) for at installere varmepumper.

Kølemidlet i varmepumpen har en negativ miljøpåvirkning.
Hvis kølemidlet slipper ud ved en uautoriseret installation, vil det, udover at skade miljøet, være årsag til, at anlægget ikke fungerer optimalt. Rørsystemet, der forbinder inde- og udedelen, skal tømmes for atmosfærisk luft for at anlægget fungerer optimalt.

Den autoriserede Kinnan-installatør garanterer, at begge dele sker korrekt.